Tuesday, July 31, 2012

प्रेमाची किंमत


रिमझिम रिमझिम पाउसधारा मनात माझ्या रुजती
खळखळते ओहोळ पाहुनी तरंग नकळत उठती
तुझी नि माझी बालपणीची कागदहोडी ओली
तसाच पाउस, तसेच पाणी, पण मी तीरावरती

कळले नाही मलाच माझे कधी जाणता झालो
वर्तमान जगण्याचे सोडुन 'उद्या' पाहता झालो
प्रश्न तुझ्या डोळ्यांना पडता नव्हते उत्तर काही
व्यवहाराच्या दुनियेमध्ये प्रेम शोधता झालो

क्षणाक्षणाला सुखास वेचुन बरेच संचित केले
वणवण माझी वाऱ्यावरची उडून सारे गेले
आज पुन्हा ना हाती काही, पुन्हा पाउले थकली
प्रश्नाचे उत्तर पाण्याने सोबत वाहून नेले

मनात होते काय तुला मी आज खरे सांगतो..
फूल हासरे, झुळझुळ पाणी, तिथे तुला पाहतो
जीवनभर तू हसत रहावे म्हणून वणवणलो मी
सुगंध, सौंदर्यापाशी मी रमणेही टाळतो

जे जे माझे होते ते ते हरून गेलो सारे
आता घेतो उधार काही चंद्राकडून तारे
सांग तुझ्या प्रेमाची किंमत कुणी मोजली इतकी ?
गुलाब दरवळणारे आणिक तारे लुकलुकणारे....

....रसप....
३१ जुलै २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...