Monday, August 13, 2012

कैद सरल्यासारखा ! (हझल)


'मराठी कविता समूहा'च्या 'अशी जगावी गझल - भाग २०' च्या निमित्ताने अनेक दिवसांनंतर 'गझले'च्या वाटेला जायचा प्रयत्न केला आहे. पण 'हझल' झाली (बहुतेक!!).

मला मी भासतो जाळ्यात फसल्यासारखा
शिकारी बायको अन मी अडकल्यासारखा

जिथे जावे तिथे दिसतात चिकणे चेहरे
अताशा चालतो डोळेच नसल्यासारखा

जरी कॉलेजमध्ये चालली माझी मुले
तरी उंडारतो मिसरूड फुटल्यासारखा

स्वत:च्या बायकोला मी समजतो माधुरी
तिच्याशी वागतो 'श्रीराम'* असल्यासारखा

सुना येता घरी मग बायको सासू बने
'जितू' निश्वास घेतो कैद सरल्यासारखा

-----------------------------------------------

कधी रिमझिम असे श्रावण कधी भुरभुर असे
कसा यंदा दिसे हा बाळ मुतल्यासारखा !

....रसप....
१२ ऑगस्ट २०१२

श्रीराम = नेन्यांचा हो! (डॉ. श्रीराम नेने - तोच तो ज्याने माधुरीला पळवलं !!)

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...