Wednesday, August 15, 2012

एक तारा लुकलुकणारा.. (गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स !!)


एक तारा लुकलुकणारा
आणि वारा दरवळणारा
खिडकीत जरा येऊन बघ

तारा माझा भास देईल
वारा तुझा श्वास होईल
स्वत:मध्ये हरवून बघ

मन मनात गाणं गाईल
चेहऱ्यावरती हसू येईल
हसता हसता लाजून बघ

वारा खिडकीशी रेंगाळेल
तारा तुझ्यावरती भाळेल
'गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स' म्हणून बघ....!!

....रसप....
१४ ऑगस्ट २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...