Wednesday, August 08, 2012

एक थेंब चांदण्याचा.... (गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स !!)


३.

एक थेंब चांदण्याचा
पापणीच्या आत झिरपून येतो
रोज एका स्वप्नासाठी
चौकट नवी देऊन जातो

रंगीबेरंगी स्वप्नं
अशीच डोळ्यांत सजव
काळ्या आभाळाला त्याचाच
आशेचा चंद्र दाखव

चांदणे झिरपत राहील
पापण्या जड होतील
काही स्वप्नं कुशीत घे..
फुलपाखरू होशील..

इवल्याश्या पंखांनी भिरभिरण्याआधी -
म्हणायला विसरू नकोस.....

गुड नाईट.. स्वीट ड्रीम्स..!

....रसप....
८ ऑगस्ट २०१२

गुड नाईट, स्वीट ड्रीम्स !!

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...