Thursday, January 31, 2013

सांग तुला हे जमेल का ?


कधी मिळावे तुझे तुलाही
तुझ्याकडुन जे मला मिळाले
मनात वादळ, उरात कातळ
पाझरणारे अबोल छाले..

सांग तरीही माझ्यासम तू
उधार हासू आणशील का ?
एकच मोती गुपचुप माळुन
'सडा सांडला' मानशील का ?

फसफसणाऱ्या लाटांनाही
खळखळणाऱ्या सरिता बनवुन
अवघड असते हसू आणणे
डोळ्यांमध्ये समुद्र झाकुन

समजा जर हे तुला मिळाले -
'कातळ, छाले, वादळ-वारे'
कविता, स्वप्ने, हळवे गाणे
परत मला दे माझे सारे

सांग तुला हे जमेल का ?
सांग तुला हे कळेल का ?
व्याकुळलेली शून्यनजर ही
तुला जराशी छळेल का ?
........सांग तुला हे जमेल का ?
........सांग तुला हे कळेल का ?

....रसप....
३० जानेवारी २०१३

1 comment:

  1. अवघड असते हसू आणणे
    डोळ्यांमध्ये समुद्र झाकुन

    Khoop chhan

    ..... Omkar

    ReplyDelete

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...