Friday, January 17, 2014

विरामचिन्हे

काही परकी
काही माझी
आयुष्याच्या
लेखामधली
विरामचिन्हे..

जिथे न सुचले
शब्द समर्पक
अथवा होते
रुतले, फसले
जिथे मनाचे
विचारचक्रच
तिथे मांडली
होती काही
आयुष्याच्या
लेखामधली
विरामचिन्हे

अवखळ, अल्लड
हळवी, कातर
उदासीन वा
अनवट, अवघड
फक्त निरर्थक
असती काही
आयुष्याच्या
लेखामधली
विरामचिन्हे

विरामचिन्हे
वगळुन बघता
आयुष्याला
व्यापुन उरते
अर्थहीनता
आणि व्यर्थता

तेव्हा मग मी
पुन्हा एकदा
पेरत बसतो
मीच जी कधी
अभावितपणे
वेचली जरा
आणि लपवली
होती काही
आयुष्याच्या
लेखामधली
विरामचिन्हे..

....रसप....
१६ जानेवारी २०१४

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...