Friday, February 14, 2014

मधुबाला

डोळ्यांत तुझ्या आकाश पसरले आहे
की पापणीपुढे सागर खळखळ करतो ?
का सौंदर्याला क्षणैकतेची जोडी ?
का मादकतेला कारुण्याची झालर ?

तू एक गूढ जे कधी उकलले नाही

मज प्रश्न सतवती वर्षांमागुन वर्षे
अन् उत्तर देणे वेळ दवडणे वाटे !
तुज निरखुन बघणे हाच सोहळा माझा
त्या अबोल अधरांमधेच जग सामावे

पण इतके नाही सोपे तुझ्यात रमणे

का प्रश्न कधीही आपण होउन विरती ?
बेसावध वेळी पछाडती मन माझे
मग निष्कर्षाप्रत येतो मीच अश्या की -
'हे रूप मानवी नसे, ईश्वरी आहे'

हे असे मानले की मी निवांत होतो

............ डोळ्यांत तुझ्या आकाशच पसरुन आहे
............ अन् त्या आकाशी सागर खळखळ करतो..

आकाश नि सागर एकच असते किमया !
त्या अथांगतेचे रूप असे 'मधुबाला' !!

....रसप....
१४ फेब्रुवारी २०१४
'मधुबाला डे'

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...