Wednesday, April 09, 2014

स्वप्नरंजन

ती मला विसरते तेव्हा हसून म्हणते..
"मी गंमत म्हणून तुझी परीक्षा घेते!"

प्राजक्तक्षणांनी अंगण मी सजवावे
ती पदर लहरुनी फुलांस साऱ्या नेते

निघण्याचा क्षण बसतो जेव्हा बाजूला
तेव्हाच नेमकी भेटण्यास ती येते

मन भरेल तोवर तिला बघू दे देवा
तू बोल तुला मी देतो काय हवे ते

वेदना लपवण्या जागा उरली नाही
अन् ती तळहाती पापणपारा देते

ह्या स्वप्नरंजनासाठी केवळ निजतो,
जाणीव तिच्या नसण्याची मन पोखरते

....रसप....
९ एप्रिल २०१४ 

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...