Wednesday, April 16, 2014

शब्द

सुधीर मोघ्यांची 'शब्दधून' मनावर मोहिनी करून आहे. तिच्याच प्रभावातून हे लिहिले गेले असावे - 

संपते जिथे दृष्टी दृश्यादृश्याची
पाहते पुढे तेथून नजर शब्दाची
शब्दाला नाही जमिनीवरची सीमा
शब्दाला अंगणमाया आभाळाची

पसरते कधी मोत्यांच्यासोबत काजळ
निश्चेष्ट राहतो फुटल्यावरही कातळ
अव्यक्त व्यथांचा जिथे साचतो डोह
शब्दाची गंगा तिथुन वाहते खळखळ

उद्ध्वस्त समाधी कुणी बांधली नसते
स्वेच्छेने कुठले झाड कधी ना वठते
सत्याला असते अदमासाची जोड
ही भेट अनोखी शब्दपुलावर घडते

शब्दाला जाती, धर्म नि पंथ न ठावे
शब्दाला सगळे रंग नि गंध मिळावे
शब्दाचे चाले भ्रमण दिशांतुन दाही
शब्दाचे पाउल शब्दालाच दिसावे

....रसप....
१६ एप्रिल २०१४ 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...