Monday, April 21, 2014

फेसबुक फटका

फेसबूकचे नवे कुरण तू बघून येडा बनू नको
रान मोकळे समजुन येथे सैरावैरा पळू नको

मिळेल त्याला टॅग लावण्याचा चाळा तू करू नको
समोरच्याने हाकलले तर नंतर तू चरफडू नको

डोळ्यांमध्ये लाळ आणुनी चिकना मुखडा बघू नको
अपुला चिकना फोटो पाहुन स्वत:च हुरळुन फुगू नको

मित्र विनंत्या धुडकावुन तू माज फुकाचा करू नको
होयबांस मागे अन् पुढती घेउनिया बागडू नको

अपुल्या भिंतीवर सरपट तू कुंपण तोडुन फिरू नको
फेसबूक ही भाडेपट्टी, मालक इथला बनू नको

ताई, माई, दादा, बाबा अगतिकतेने म्हणू नको
गळेपडू म्हणतात लोक तू विषय विनोदी बनू नको

दु:खाचा बाजार मांडुनी ज्याला त्याला पिडू नको
प्रत्येकाची एक कहाणी असते हे विस्मरू नको

वाद कुणाशी झाला तर तू डूख कुणावर धरू नको
खोडकराला झोडण्यातही कधीच मागे हटू नको

उचलाउचली करू नको तू 'कॉपी'मास्तर बनू नको
मनातले तू लिही भावड्या भीडभाड बाळगू नको

अभिप्राय-लाईक मोजुनी लायकीस ओळखू नको
अज्ञातातिल विश्व विलक्षण, आभासाला भुलू नको

....रसप....
२१ एप्रिल २०१४

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...