Monday, June 09, 2014

नाव आहे वेगळे वा बदलली आहे कथा

नाव आहे वेगळे वा बदलली आहे कथा
दु:ख ना सरले कुणाचे, संपली नाही व्यथा

मोहरे सगळे तुझे, हा पट तुझा, चाली तुझ्या
खेळतो मी, जिंकण्याची आसही आहे वृथा

आमच्या दु:खातही वाहे विनोदाची लहर
'शोक, पश्चात्ताप, अश्रू' आमची नाही प्रथा

स्थापली मूर्ती तुझी, तू जर इथे असलास तर
भग्नतेचा शाप दे चैतन्यमय कर अन्यथा

तळपत्या वाटेत दिसणारे जसे मृगजळ तसा
चालला हा खेळ आयुष्या तुझ्याशी सर्वथा

....रसप....
९ जून २०१४

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...