Monday, July 14, 2014

पाऊस कधीचा पडतो

पानांची सळसळ दु:खे ऐकून मूक ओघळतो
ह्या निरभ्र डोळ्यांमधुनी पाऊस कधीचा पडतो

सुरकुतली ओली स्वप्ने
उरलीत उशाशी काही
बकुळांगी आठवसुमने
जपण्याची इच्छा नाही
पाउले मोजतो ज्याची तो श्वास नेहमी अडतो
मनअंगण चिंबवणारा पाऊस कधीचा पडतो

अश्रूंची ओघळओढ
रोखून थांबली नाही
शब्दांची तांडवखोड
हरवून संपली नाही
हा दाह विझवता, विझता, झुळझुळता नाद विसरतो
हुरहूर फुलवण्यासाठी पाऊस कधीचा पडतो

--------------------------------------------------------------

ओठांनी आवळलेला
आक्रोश सांडला जेथे
जमिनीने छाती फाडुन
रेखांश आखला तेथे
जडशीळ नेत्र क्षितिजाला पाहून कुणी कळवळतो
संपृक्त वेदना होउन पाऊस कधीचा पडतो

....रसप....
१३ जुलै २०१४

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...