Thursday, July 31, 2014

निनावी दु:ख लाभावे..

मनाचा ठाव घेताना निनावी दु:ख लाभावे
जसे पाहून गायीला भुकेले वासरू यावे

किती हा दूरचा रस्ता तुझ्यापासून येणारा
कितीदा वाटते, 'आता पुरे, येथेच थांबावे'

असे ही रोजची कसरत तुला समजून घेण्याची
तुला हे काय समजावे, तुला समजून का घ्यावे ?

स्वत:पुरती नशा घेऊन फिरतो सोबतीला मी
कुणाला पुण्य ना द्यावे, कुणाचे पाप ना घ्यावे

तुला दाटून आल्यावर असू दे भान इतके की
कधी हुलकावणी द्यावी, कधी बरसून झोडावे

जरासे पापण्यांना किलकिले करता क्षणी काही
उडाले दूर स्मरणांचे निरागस भाबडे रावे

पहाटेची बघितली वाट सारी रात्र डोळ्यांनी
नव्याने प्रश्न मग पडला, उजेडाने कुठे जावे ?

....रसप....
३१ जुलै २०१४

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...