Tuesday, September 23, 2014

जाऊ विठू चल घरी..

बोलावते पंढरी
जाऊ विठू चल घरी

डोळे तुझी आरती
ओंजळ बनो कोयरी

चित्तास व्याधी तुझी
अन् तूच धन्वंतरी

जगतो मनापासुनी
मज्जाव आहे तरी

सोबत इथे फक्त मी
का यायचे ह्या घरी ?

आवळ स्वत:चा गळा
घे फास काळेसरी

तू बोल, थांबीन मी
मृत्यू मिळाला तरी

बोटावरी मोजल्या
मी पावसाच्या सरी

पाषाण काळा 'जितू'
अन् रेघ तू पांढरी

----------------------------------

जहरी नजर दे मला
बघशील तर तू खरी !

....रसप....
२३ सप्टेंबर २०१४

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...