Wednesday, November 19, 2014

मी केवळ माझ्यासाठी

मी दिले कधी जे काही
देण्याच्या आनंदाला भरभरून घेण्यासाठी
मी केवळ माझ्यासाठी

मी जेव्हा जेव्हा झिजलो
नवनिर्मित झालो कारण मी झिजलो घडण्यासाठी
मी केवळ माझ्यासाठी

दु:खाला सोसत होतो
ती आस सुखाची होती, मी रडलो हसण्यासाठी
मी केवळ माझ्यासाठी

मी माझा, केवळ माझा
ना संत कुणी ना साधू, मी झटतो जगण्यासाठी
मी केवळ माझ्यासाठी

मी केवळ माझ्यासाठी.

....रसप....
१९ नोव्हेंबर २०१४ 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...