Thursday, January 29, 2015

भरपाई

कुठल्याश्या पिढीने माझ्या
कुठल्या तरी पिढीवर कुणाच्या
अन्याय केला होता
त्याची मी करतो आहे भरपाई
ज्यासाठी माझी काहीच हरकत नाही

मात्र इतकी तरी शाश्वती हवी आहे की,
हा हिशोब सतत वाढताच नसावा.
सावकाराच्या चोपडीतल्या
निरक्षर अंगठ्यांभोवती फास बनून आवळत जाणाऱ्या
चक्रवाढ व्याजासारखा
सतत फुगताच नसावा.

उद्या माझी कुठलीशी पिढीसुद्धा
फोडायची अन्यायाचं एक अनोळखी खापर
कुणाच्या तरी कुठल्याश्या पिढीच्या
निरपराध अनभिज्ञ माथ्यावर..
अन्याय-भरपाईच्या हिशोबात
चोपड्यांतलं पान अन् पान भरायचं
आणि
डोळ्याच्या बदल्यात डोळा घेत
आधीच बहिरं असलेलं बापूंचं सर्वसमावेशक जग
आंधळंसुद्धा व्हायचं..

मग
ना आक्रोश ऐकला जाईल, ना हिशोब पाहिला जाईल
प्रत्येक मनात जखमेचा व्रण जपला जाईल

....रसप....
२४ जानेवारी २०१५

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...