Wednesday, February 04, 2015

व्यसन लागले

तू गेल्यावर मला स्वत:चे व्यसन लागले
माझ्यामध्ये तू मिळण्याचे व्यसन लागले

तुझा अबोला इतका झाला सवयीचा की
माझ्या मनासही मौनाचे व्यसन लागले

वेगवेगळे खेळ खेळलो नशिबासोबत
इतका हरलो की हरण्याचे व्यसन लागले

कोणे एके काळी सुंदर लिहित असे तो
नंतर टाळ्या कमावण्याचे व्यसन लागले

निजायला ती जाते एका विशिष्ट वेळी
म्हणुन जगाला अंधाराचे व्यसन लागले

अनेकदा मी कुणीच नसतो असतानाही
पूर्णत्वाला शून्यत्वाचे व्यसन लागले

नात्यामधला हरेक जण सोडुन जातो, जर
जिवास म्हाताऱ्या जगण्याचे व्यसन लागले

....रसप....
०३ फेब्रुवारी २०१५

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...