Tuesday, May 19, 2015

एक मी वगैरेंतला

वाद जन्मभर चालला
वाटतो नको मी मला

शांततेत कल्लोळतो
मंद नाद माझ्यातला

बोलतात डोळे तुझे
'एक मी वगैरेंतला'

वाहतूक ना थांबते
श्वास हायवे जाहला

मी तिचा असा की जशी
पंढरी तुझी विठ्ठला

सावली असे सावळी
सावळाच तू विठ्ठला

फूल थेंबुडे वाळले
पण तरी पसा गंधला

....रसप....
४ एप्रिल २०१५

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...