Monday, October 12, 2015

एव्हढी बदनाम माझी माहिरी

एव्हढी बदनाम माझी माहिरी
वेदनाही वाटते कारागिरी

पाहिल्यावर पाहणे मी टाळतो
तेव्हढी जमतेच करचुकवेगिरी

जीवनाला जीवही देईन मी
फक्त संपावी जरा हाराकिरी

आठवांचा दिवसभर शिमगा असे
रोज दु:खांची असे कोजागिरी

पायरीवर थांबलेला पोळला
चालला अभिषेक होता मंदिरी

मी तुझ्यावाचून आहे शून्यवत
स्पर्श तू आहेस अन् मी शिरशिरी

....रसप....
३ नोव्हेंबर २०१४ ते १२ ऑक्टोबर २०१५

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...