Tuesday, October 20, 2015

जायचे नव्हते मला पण चाललो मी

जायचे नव्हते मला पण चाललो मी
ओढ ना वाटायची जर थांबलो मी

पाहणे आहे तुझ्या हातात केवळ
सांगुनी माझी व्यथा ओशाळलो मी

समजले ना ती कधी येऊन गेली
पाहण्यातच वाट इतका दंगलो मी

जेव्हढ्या वेळा तिच्या नजरेत वसलो
सांडलो, वाहून गेलो, बरसलो मी

ज्या क्षणी सुरुवात केली मी नव्याने
त्या क्षणी प्रत्येक वेळी संपलो मी

शोधती सारे मला मी संपल्यावर
संपल्यानंतर स्वत:ला लाभलो मी

उंबऱ्याबाहेरचे अस्तित्व माझे
ओसरीच्या कंदिलासम तेवलो मी

ने मला किंवा स्वत:ला सोड येथे
जन्मभर माझ्यासवे कंटाळलो मी

सर्व जखमांना दिली आहेत नावे
रोज एकीवर नव्याने भाळलो मी

ना मिळे परिणामकारक वीषसुद्धा
राग, मत्सर, दु:ख पुष्कळ प्यायलो मी

....रसप....
०२ सप्टेंबर २०१५ ते २० ऑक्टोबर २०१५

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...