Tuesday, November 03, 2015

मराठवाडा

काळी माती
ठाक कोरडी
सफेद झाली
धूळ उडवतो
तापट वारा
धुळीत आहे
आज माखला
उद्या हरवला
धुळीत आहे
लडबडलेला
मराठवाडा

अवर्षणाची
टोपी घालुन
दुष्काळाचा
पंचा नेसुन
तांबुस डोळे,
रंध्रे जाळुन
डांबरवितळ्या
रस्त्यावरती
चप्पल भाजत
गळपटलेला
मराठवाडा

'हक्क कोणता?'
ठाउक नाही
'मदत मिळाली?'
माहित नाही
वोट बँकच्या
धरणांमध्ये
पाणी नसता
पश्चिमाभिमुख
विकास पाहत
हपापलेला
मराठवाडा

बहुधा हा तर
उगाच आहे
इतिहासाच्या
पानांपुरता
आणि नकाशा
भरण्यापुरता
राग न वाटे
प्रेम न वाटे
रुक्ष कोरडा
विस्कटलेला
मराठवाडा

संतजनांनी
गौरवलेला
नेतृत्वांनी
गाजवलेला
तरी सदोदित
स्वत:च अपुल्या
औलादींना
आसुसलेला
विस्कटलेला
हपापलेला
गळपटलेला
मराठवाडा

....रसप....
०३ नोव्हेंबर २०१५
(संपादित - १६ मे २०१७)

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...