Saturday, November 07, 2015

ओघळछंद

ओंजळभर भरून येते
पापणभर वाहुन जाते
नजरेस किनारा मिळतो
अन् नजर प्रवाही होते

अस्पष्ट बोलकी नक्षी
क्षणभंगुर अस्तित्वाची
स्मरणांतुन वाहत जाते
शृंखलाच ओलाव्याची

हे झरझर सरते चित्र
अर्थाचे तुषार देते
थेंबांना जुळता जुळता
गहिवरून भरते येते

थेंबाचा व्हावा शब्द
शब्दाला ओघळछंद
थेंबांची कुजबुज व्हावी
शब्दांनी अक्षरबद्ध

शांततेत नि:शब्दावे
नि:शब्दी कल्लोळावे
थेंबांनी थेंबांसाठी
केवळ इतकेच करावे


....रसप....
(१६ जुलै २०१५ ते ०८ सप्टेंबर २०१५)

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...