Saturday, April 09, 2016

हार-जीत

मी रोजच थकतो, हरतो, उरतो हताश अन् बुजलेला
तो रोज जिंकतो, कुचकट हसतो, गलिच्छ अन् मळलेला
मी पुन्हा भांडतो, भिडतो, नडतो, नव्या-नव्या हुरुपाने
तो तसाच असतो, बदलत नाही, मावळल्या सूर्याने

ही रोजरोजची तीच कहाणी, तीच, तीच अन् तीच
मी जरी बरोबर, जरी न्याय्य पण तरी हार माझीच
हा षंढपणा मी जमवत जमवत मलाच उसवत जातो
तो येता-जाता मला न बघतादेखिल हरवत जातो

ही हार-जीत संपेल कधी, बदलेल कधी का काही ?
की श्वासांची शृंखला संपल्याशिवाय सुटका नाही ?
जे असेल ते राहू दे मी निर्लज्जपणे हरणारच
तो रोज जिंकला तरी नव्याने मी त्याला भिडणारच

....रसप....
०९ एप्रिल २०१६

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...