Sunday, August 21, 2016

लिहित असतो, कळत नाही हल्ली

लिहित असतो, कळत नाही हल्ली
मी मलाही सुचत नाही हल्ली

जे कधी जमलेच नाही तेही
रोज करणे चुकत नाही हल्ली

झोप नुकती लागलेली असते
मी पहाटे उठत नाही हल्ली

आपले नाते असावी अफवा
नोंद कुठली मिळत नाही हल्ली

चंद्र होई चिंब येथे पूर्वी
एक घागर बुडत नाही हल्ली

आतड्यांना पीळ पडला आहे
आतड्यांना दुखत नाही हल्ली

पंढरीच्या कानड्या राजाला
राज्य करणे जमत नाही हल्ली

....रसप....
१६ ऑगस्ट २०१६

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...