Sunday, January 22, 2017

मंदीर खुणावत आहे

संदिग्ध कालची पाने
फडफडती वाऱ्यावरती
रंगांची पसरण नाही
संध्येच्या क्षितिजावरती

धूसरता गूढ हवीशी
हाकेचे अंतर करते
निर्वात ओढ अज्ञात
संपृक्त मनाला भरते

झुळझुळून ऐकू येती
अस्फुटश्या काही ओळी
वाटेवर गातो कोणी
भटियार चुकीच्या वेळी

गवताची सळसळपाती
देतात सुरांची साथ
उसवत जाते प्रश्नांची
भिजरी आवळली गाठ

निश्चिंत क्लांत माळावर
आकाश पांघरत आहे
नि:शब्द प्रवासी बघतो
मंदीर खुणावत आहे

....... मंदीर खुणावत आहे

....रसप....
२२ जानेवारी २०१७


No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...