Monday, January 09, 2017

सदाचार नष्ट

स्तुतीपाठकांच्या
तश्या निंदकांच्या
भिडवल्यात सेना
इथे कौरवांच्या

म्हणे येथ जो तो
नसे मी जसा 'तो'
तरी वागताना
कसा तोल जातो?

कुणी अंधभक्त
कुणी अंधत्रस्त
भल्या माणसांचा
सदाचार नष्ट

कुणा ना पहावे
कुणा ना दिसावे
स्वत:च्या मनाचे
कुणा ना कथावे

....रसप....
७ जानेवारी २०१७

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...