Thursday, March 09, 2017

विठ्ठल गवसला घरी

धुंडाळली पंढरी
विठ्ठल गवसला घरी

डोळे तुझी आरती
ओंजळ बनो कोयरी

चित्तास व्याधी तुझी
अन् तूच धन्वंतरी

केलेस तू पांगळे
चढलो तरी पायरी

उद्ध्वस्त झाली धरा
सुखरूप तू अंबरी

जगतो मनापासुनी
मज्जाव आहे.. तरी

सोबत इथे फक्त मी
का यायचे ह्या घरी ?

तू बोल, थांबीन मी
मृत्यू मिळाला तरी

बोटावरी मोजल्या
मी पावसाच्या सरी

आवळ स्वत:चा गळा
घे फास काळेसरी

जन्मास येती असुर
पोटात मरते परी

पाषाण काळा 'जितू'
अन् रेघ तू पांढरी

....रसप....
९ मार्च २०१७

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...