Tuesday, December 17, 2019

एका शेराची कविता

नवा रंग माझ्या घराला दिला 
नसे आवडीचा, तरी का दिला?
कुणाला विचारायचा जाब मी ?
घरातील सगळेच माझेच की !
नवा गंध छातीत मी ओढला 
अनावर उसळला जुना खोकला 
जरा थांबलो, शांत झालो जरा 
जपूनच पुन्हा श्वास मी घेतला 
सवय लागली हीच नकळत मला 
हळू अन् जपुन श्वास घेतो अता 
घराच्या पुढे एक चाफा असे 
सवे डोलणारा कडूनिंबही 
हसू रानफूलातले गोडसे 
मधूनच दिसे अन् मधूनच लपे 
धडाडून बुलडोझराला तिथे 
कुणी निर्दयाने फिरवले असे 
न चाफा तिथे ना कडूनिंबही 
फुलांची चिरडली मुकी आसवे 
इथे वास येतो विचित्रच अता 
नवा रंग अन् झाडप्रेतांतला  

इथे ह्या घरी मी जरी जन्मलो
उद्या ह्याच मातीत संपीनही
तरीही मला वेगळे वाटते 
कसे वाटते, काय सांगायचे ?


....रसप... 
१७ डिसेंबर २०१९

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...